Welkom op de pagina van groep 1/2 B 

Dit schooljaar zijn wij gestart met 19 kinderen. Gedurende het schooljaar komen hier steeds meer kinderen bij.

Iedere dag kunnen de kinderen vanaf kwart over acht gebracht worden. De kinderen gaan dan op hun eigen plekje een boekje lezen of er ligt een werkje klaar waarmee ze mogen beginnen. Als alle ouders weer vertrokken zijn, starten we de dag in de kring.

In de kring zingen we het “dagenliedje”. Daarna kijken we naar de datum en het weer. En niet te vergeten… wie onze daghulpjes zijn. Dat zijn steeds twee kinderen en deze kinderen mogen de juf helpen. Hierna luisteren we naar een (Bijbel)verhaal en zingen we liedjes over de Bijbel en wordt er gebeden.

Ook bij taal- en rekenactiviteiten zitten we in de kring. We mogen onze vinger niet opsteken als de juf een vraag stelt. De juf trekt een stokje uit het beurtenbakje en dat kind geeft het antwoord. Zo letten we goed op wat de juf uitlegt, we kunnen namelijk zomaar een beurt krijgen.

We werken altijd over een thema. Bij ieder thema staat er een letter centraal. We mogen dan allemaal voorwerpen meenemen die met deze letter beginnen. Deze voorwerpen krijgen een plekje in de letterkistjes. Ook sluiten de andere activiteiten en de boeken die voorgelezen worden aan bij het thema.

Bij de kleuters wordt er gewerkt en gespeeld. We mogen kiezen op het planbord wat we gaan doen. Daarna spelen we in de hoeken of zijn we aan het werk met een gerichte opdracht.

Natuurlijk bewegen we ook veel. We gaan naar buiten en we klimmen en klauteren in het speellokaal. Maar ook in de groep bewegen we veel. We bewegen bij liedjes en doen andere leuke beweegspelletjes met elkaar.  

Onze schooldag duurt elke dag tot 14.00 uur. Lunchen doen we met elkaar in de klas. Er staat rustige muziek op en wij eten in stilte op onze plek. Dit is ons rustmoment.

Dit jaar krijgen we op elke vrijdag muziekles van een muziekjuf van het Klooster in Woerden. We leren liedjes, herkennen ritme en doen allerlei leuke muziek oefeningen waar we erg van genieten.  

Verschillende keren in de week is er ook aandacht voor de sociale ontwikkeling d.m.v. de methode Kwink. Hier leren we veel over hoe we met elkaar om moeten gaan zodat het voor iedereen fijn en gezellig is in de klas en op school.

Ook krijgt Engels al een plekje op het rooster. We zingen liedjes, luisteren naar prentenboeken en oefenen met Engelse woorden.

Kortom, we spelen en leren al heel veel bij de kleuters.

Juf Marjanne en juf Arianne