Wat doen we in groep 1 / 2 C?

Vanaf kwart over acht staat onze deur open en kunnen de kinderen gebracht worden.

Om 8.30 begint de dag. We bespreken met elkaar welke dag het is en welke datum.

Daarna gaan we in de kring. Drie keer per week luisteren we naar een verhaal uit de bijbel of een spiegelverhaal. De andere dagen herhalen we wat de vorige dag verteld is. We zingen elke dag bijbelse liedjes. Verder doen we in de kring reken- en taalspelletjes.

Werken en spelen doen we aan de hand van een thema. Gedurende een aantal weken staat er een thema centraal dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. De seizoenen en feesten komen onder andere aan bod.

Aan het begin van ieder thema bieden we een letter aan. Voorwerpen die met die letter beginnen zetten we in de letterkast. Er worden verschillende werkjes gemaakt die bij het thema passen. We vouwen, verven, kleuren, knippen en plakken, prikken en tekenen. We zingen liedjes, werken op het chromebook, kijken soms filmpjes en er wordt natuurlijk in de hoeken gespeeld. Binnen het thema worden er ook reken- en taalactiviteiten aangeboden.

Rond 11.45 lunchen we met elkaar in de klas. Het is dan stil in de klas en er staat rustige muziek op.

Op dinsdag gymmen we in het klim en klauter lokaal. Daar doen we ook allerlei spelletjes.

Dit jaar krijgen we ook muziekles, iedere vrijdag komt er een juf muziekles geven. Zij leert ons klanken herkennen, creëert ritmegevoel en leert liedjes aan.

Elke dag besteden we aandacht aan Engels. We zingen liedjes. Regelmatig leert miss Heather ons een liedje of leest ze een verhaal voor.

Een paar keer per week is er aandacht voor de sociale ontwikkeling d.m.v. de methode Kwink. Hier leren we hoe we met elkaar om moeten gaan zodat het voor iedereen fijn is in de klas.