Groep 5/6A

Welkom in onze gezellige groep!

Op maandag, dinsdag en woensdag zitten de 19 leerlingen van groep 5A met elkaar in de klas. Groep 6A zit op die dagen samen met groep 6B. Op donderdag en vrijdag komen de 10 leerlingen van groep 6A samen met groep 5A en hebben we een klas van 29 leerlingen. We hebben vorig jaar al geleerd hoe het is om met elkaar in één groep te zitten. We kunnen dus al goed rekening met elkaar houden en zelfstandig werken als de juf instructie geeft aan de andere groep.

We leren veel dingen in groep 5 en 6, alles wordt steeds een beetje moeilijker (maar ook erg leuk!).

Met rekenen gaan we met steeds hogere getallen werken. In groep 5 tot 1000 en in groep 6 al tot 100.000. In groep 6 gaan we ook al werken met breuken en kommagetallen. Dat is interessant, want die twee begrippen hebben veel met elkaar te maken…

In groep 5 en 6 is het belangrijk om de tafels heel goed uit je hoofd te weten, want we maken veel gebruik van keersommen. Maar ook bij de deelsommen is het handig om de tafels te kennen. Lekker veel oefenen dus!

Bij taal leren we ook veel nieuwe dingen. In groep 5 gaan we ontdekken wat de persoonsvorm in de zin is. Ook leren we verkleinwoorden gebruiken, de trappen van vergelijking en nieuwe woordsoorten, zoals een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord. Dat klinkt erg moeilijk, maar als je het eenmaal weet dan valt dat best wel mee.

In groep 6 gaan we verder met wat we in groep 5 hebben geleerd en leren we nog meer woordsoorten. Ook gaan we leren hoe we leestekens in een zin moeten gebruiken en wat bepaalde afkortingen betekenen. Naast de persoonsvorm die we in groep 5 hebben geleerd, gaan we ook het gezegde in een zin ontdekken.

Met spelling oefenen we met categorieën die we al hebben gehad, maar we krijgen ook nieuwe categorieën aangeboden.

Wat nieuw voor ons is, is dat we dit schooljaar zijn begonnen met IPC. De vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, expressie, ict en maatschappij zitten in dit project verweven. Tot nu toe vinden we het erg leuk en leren we heel goed om samen aan een opdracht te werken en dingen aan elkaar te presenteren!