Groep 5

Groep 5 telt 26 leerlingen en mag zich dit schooljaar voor het eerst een bovenbouwgroep noemen. Dat betekent dat er steeds meer zelfstandigheid gevraagd wordt van de leerlingen en zij het zelfstandig werken steeds beter onder de knie krijgen.

En dat is te zien: wanneer de kinderen ‘s morgens in de klas komen gaan ze direct aan het werk met hun weektaak en bij de schoolbel om half negen is iedereen rustig aan het werk. Rond kwart voor negen openen we samen de dag met gebed en vertelt de juf een Bijbelverhaal waar we nog een poosje met elkaar over napraten. Vanaf negen uur beginnen de instructielessen rekenen, taal, spelling of (begrijpend)lezen, gevolgd door momenten van zelfstandig werken. Meestal zijn we ongeveer 20 minuten zelfstandig bezig met de opdrachten. Hierna loopt de juf een vragenrondje om (kort) vragen te beantwoorden van kinderen die even niet verder kunnen met een opdracht. Ook is er dan gelegenheid om in kleine groepjes extra instructie te krijgen. Op deze manier werken gaat ons steeds beter af!

Na de ochtendpauze gaan we weer verder en hebben we op dinsdag en donderdag tevens ons gymuurtje. Zo’n gymuurtje zorgt voor de nodige ontspanning, want na een poosje geconcentreerd werken hebben we dit wel nodig. De middagen worden meestal gevuld met IPC, verkeer en creatief werken. Soms wijkt zo’n dagprogramma een beetje af omdat we een excursie hebben of een sportactiviteit.

Het eind van de schooldag sluiten we af met een kort gesprekje over de dag die achter ons ligt en een dankgebed. Zoals u kunt lezen wordt er hard door ons gewerkt…. maar vinden we het ook fijn en belangrijk om leuke en sportieve dingen met elkaar te doen!