Groep 8B

Voor de 32 kinderen uit groep 8 is het laatste jaar op de Fontein begonnen. Inmiddels zijn we al op kamp geweest en hebben we elkaar nog beter leren kennen. Aan het einde van dit schooljaar is er een afscheidsavond met een fantastische musical. Tot die tijd werken we er hard aan om allemaal te groeien, zodat we straks klaar zijn voor de stap naar het middelbaar onderwijs.

Extra aandacht is er voor vaardigheden die op de middelbare school goed van pas komen, zoals zelfstandigheid, plannen en het leren leren. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we met elkaar een fijn laatste jaar op de Fontein hebben.