Wat heeft uw kind nodig?

Uw kind brengt een groot deel van de dag door op school. Daarom wilt u terecht weten wat onze school belangrijk vindt als het om opvoeding en onderwijs gaat.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind tijdens de basisschooltijd goed in zijn of haar vel zit en zien graag dat uw kind vrolijk thuiskomt en vol verhalen zit. Als uw kind graag naar school gaat, leert het optimaal.

Onderwijs op niveau

Ons onderwijs is afgestemd op de capaciteiten van uw kind, zijn of haar manier van leren en zijn of haar eigenheid. Het gaat niet alleen om luisteren, maar juist ook om doen, zien, proeven en beleven. Wij begeleiden kinderen in het zelf hun weg vinden, in de leerstof én in de maatschappij. Daarnaast leren wij hun zowel weerbaar als dienstbaar te zijn.

Stimuleren van talenten

Een gemotiveerd team stimuleert de kinderen zich te ontwikkelen op basis van hun persoonlijkheid en mogelijkheden. Wij bieden ieder kind een stevige basis en een veilige omgeving. Ook hebben wij aandacht voor de talenten van uw kind. Tijdens onze talentenmiddagen bieden wij kinderen leuke en uitdagende opdrachten aan op het gebied van kunst, dans, muziek, techniek en natuur. Zo zorgen wij ervoor dat elk kind ontdekt wat zijn of haar talent is.