Verlof aanvragen

De leerplichtwet geeft mogelijkheden voor extra verlof bij gewichtige omstandigheden zoals verhuizing, huwelijk van familieleden, overlijden van familieleden, huwelijks- of ambtsjubilea en vervulling van godsdienstige plichten.

Meer informatie over vrijstelling van schoolbezoek kunt u lezen in een folder die op school aanwezig is. Aanvraagformulieren voor vrijstelling van schoolbezoek zijn ook op school aanwezig. Dit formulier dient vier weken van tevoren ingeleverd te worden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is.