Samen met ouders

Veel ouders zijn actief betrokken bij onze school. Via de medezeggenschapsraad, schoolraad en ouderraad dragen ouders bij aan de schoolontwikkeling. Ook bieden ouders hulp bij diverse leuke activiteiten. Wij zijn daar erg blij mee!

Educatief partnerschap

Contact met u als ouder vinden wij belangrijk. Wij gaan een educatief partnerschap aan, wat inhoudt dat we zo veel mogelijk samenwerken bij de ontwikkeling van uw kind. Zo’n partnerschap ontwikkelt zich geleidelijk aan en gaat uit van het besef dat zowel de ouders als de school nauw betrokken zijn bij de opvoeding en begeleiding van de kinderen.

Driehoek school - ouder - kind

Wij werken vanuit de pedagogische driehoek: school - ouder - kind en streven naar een goede samenwerking. Zo creëren we samen de optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van uw kind. Samen bereiken we meer. Kinderen zijn daarom welkom met hun ouders bij de startgesprekken en rapportgesprekken.