Welkom in de tab van groep 5!

Wij zijn een enthousiaste groep van 24 leerlingen en gaan er, samen met juf Aria en juf Marjanne, een fantastisch jaar van maken. In onze groep wordt gelachen, gespeeld, genoten en geleerd. Wij gaan het beste uit onszelf en de ander naar boven halen. Wij mogen ons nu voor het eerst een bovenbouwgroep noemen. Dat betekent dat er steeds meer zelfstandigheid van ons verwacht wordt. Dat is best lastig!

Wij beginnen iedere morgen met een startopdracht. Dit is vaak de weektaak. Zodra iedereen binnen is starten we met de opening van de dag. We openen de dag met een gebed, liederen of een Bijbelverhaal.

Hierna gaan we rekenen. Naast het leren uit de methode oefenen wij ook veel met de tafels. Hierna gaan wij verder met taal. Taal is onderverdeeld in woordenschat, spreken/luisteren, schrijven (stellen) en taal verkennen. Na taal doen we vaak spelling. Er komen steeds meer categorieën bij en soms zitten er zelfs meerdere categorieën verstopt in één woord! De woorden die we leren lezen, worden langer en complexer. Ook gaan wij leren op tempo te lezen.. Verder is er tijd om boeken te lezen uit de bibliotheek en is er nu naast begrijpend luisteren ook tijd voor begrijpend lezen. Met Nieuwsbegrip leren wij te begrijpen wat wij lezen. Wij leren leesstrategieën toe te passen, wij maken kennis met verschillende tekstsoorten en leren het schrijfdoel te achterhalen. De leesteksten die wij behandelen gaan altijd over een actueel onderwerp. Eén keer in de week hebben wij Nieuwsbegrip XL. Dan werken wij op het Chromebook.

Met KWINK zijn wij al bekend. Wij gaan dit jaar nieuwe thema’s behandelen en vooral oefenen en leren hoe je met andere mensen omgaat en hoe je mag verwachten dat er met jou wordt omgegaan. Hoe laat je merken dat jouw grens bereikt is? Hoe kun je zien dat je de grens van een ander bereikt hebt en hoe ga je hier vervolgens mee om?

Wij hebben al kennisgemaakt met de Engelse taal, maar gaan er dit jaar weer veel bij leren. We zingen Engelse liederen, wij luisteren naar Engelse (prenten)boeken, wij leren onszelf voor te stellen en wij breiden onze woordenschat uit. Onze juf praat verspreid over de week verschillende keren Engels tegen ons. Dit is even wennen, maar wij doen ons best dit te verstaan en soms ook in het Engels antwoord te geven. We vinden het erg leuk dat we dit jaar een Engels werkboek krijgen. Zo leren wij ook hoe we de woorden moeten schrijven.

Keurig schrijven hebben wij al vaak mee geoefend, maar wij gaan ons handschrift toch verder uitbreiden. Ook gaan wij oefenen met het kleiner schrijven. De afstand tussen de regels wordt namelijk kleiner.

Wij gaan veel samenwerken, ontdekken, ontwerpen, opzoeken en leren over de verschillende nieuwe IPC-thema’s/ Bij IPC leren wij denken vanuit verschillende invalshoeken. 

Naast al deze lessen krijgen wij op dinsdag en donderdag gym.

Met elkaar maken wij er een mooi jaar van waarin veel geleerd wordt en waarin wij met plezier naar school gaan.