Schoolgids en documenten

In de schoolgids kunt u lezen wie we zijn, waar we voor staan en wat we te bieden hebben. Voor nieuwe ouders is de schoolgids een reisgids waarin u alle belangrijke informatie kunt vinden die nodig is om een goede schoolkeuze te kunnen maken. Voor ouders die al een kind bij ons op school hebben, is de schoolgids een handig naslagwerk.

Deze gids bevat onze visie op onderwijs en onze opdracht vanuit onze protestants christelijke identiteit die u in de school kunt voelen en merken. Tevens kunt u onze plannen voor het komende jaar lezen.

Schoolgids 2017-2018

Beleid meerbegaafdheid

Beleid privacy SPCO

Beleid Toelaten en verwijderen

Burgerschap en sociale integratie

Engels op De Fontein

Gedragscode

Meldcode kindermishandeling

Pesten: waar kan ik terecht

Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders

Reglement internet en social media

Schoolondersteuningsprofiel

Veiligheid op De Fontein