Ouderraad

Welkom op de pagina van de Ouderraad van de Fontein.

Voor oudgedienden is dit allemaal bekend, maar nog niet iedereen is bekend met de Ouderraad (OR).

Daarom stellen we ons graag even aan u voor:
De Fontein Ouderraad bestaat uit een groep gemotiveerde ouders, die er veel plezier in hebben om bijzondere evenementen in en om school nóg leuker te maken. Zo verzorgen wij samen met het lerarenteam de bekende vieringen, zoals het schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, Pasen, etc. Maar ook organiseren we themafeesten en activiteiten zoals bijvoorbeeld het Zomerfeest, de schoolfotograaf, de Avondvierdaagse of de Lentefair.

Daarnaast fungeren we ook als klankbord voor u als ouder. De OR streeft ernaar een transparante organisatie te zijn. Daarom kunt u uw vragen, ideeën of opmerkingen altijd aan ons kwijt. Dit kan per e-mail of gewoon persoonlijk. U bent immers de ouder die wij vertegenwoordigen!

Wilt u ook graag actief meedenken en -werken aan een gezellig schooljaar? Bezoek dan een keer een vergadering van de OR, zodat u met ons kunt kennismaken, een kijkje in onze keuken kunt nemen en van daaruit een beslissing kunt nemen om u als ouderraadlid aan te melden. Vindt u dit een te grote verplichting, dan kunt u uzelf als hulpouder aanmelden. Dit kan via e- mail ouderraad@defonteinharmelen.nl .In dat geval wordt u (vrijblijvend) benaderd, wanneer er hulp nodig is bij een van onze activiteiten.

Ouderbijdrage

De OR is verantwoordelijk voor het innen en beheren van het budget. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is € 27,50 per kind. Aan alle ouders van wie het kind instroomt tussen januari en mei 2020 vragen wij een bijdrage van € 13,75 per kind. Graag willen we u vragen dit bedrag voor 15 september over te maken naar NL03 RABO 0325 3146 24 t.n.v.Ouderraad De Fontein in Harmelen, o.v.v. naam & groep van uw kind.

De Ouderraad van de Fontein: Een leuke manier om bij school betrokken te zijn!