Welkom bij groep 8

Groep 8 bestaat uit 24 kinderen en twee juffen. Wij vinden het belangrijk dat wij een goed klassenklimaat hebben. Dat wij het fijn hebben met elkaar en dat wij goed kunnen werken.  Iedereen mag zijn wie hij of zij is en fouten maken mag daar leren we van. 

Wij zijn druk aan het werk om ons eigenaarschap te vergroten. Zelf aangeven wat er nog (meer) geoefend moet worden, actieve werkhouding en betrokkenheid bij de instructies. We werken heel hard, zodat we dit jaar al bepaalde stappen maken in de voorbereiding naar het voortgezet onderwijs.  

We gaan verder met de leerlijnen van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. De instructies worden zo veel mogelijk op niveau gegeven, zodat elk kind de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft. Dat kan betekenen dat sommige instructies bij een andere leerkracht beter aansluiten en dat daar de instructie gegeven wordt. 

De zaakvakken zijn ondergebracht in de methode IPC. Dat is een thematische methode voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, handvaardigheid, techniek en natuur.

Tijdens de KWINK lessen (de sociaal-emotionele methode) leren wij hoe wij met elkaar om gaan in de klas, hoe er conflicten opgelost kunnen worden, rekening houden met elkaar, aangeven wat je fijn vindt en hoe je met sociale media omgaat. 

Elke ochtend starten wij met de weektaak. Dat is een gepersonaliseerde weektaak, waarin elk kind zijn eigen leerdoelen nav van de toetsdoelen heeft staan. Op deze manier kan elk kind verder in zijn/haar eigen ontwikkeling. 

Onze gymdagen zijn maandag en donderdag.