Een veilige omgeving

De leerkrachten van De Fontein bieden uw kind een veilige en geborgen plek waar hij of zij met veel plezier komt. Uw kind wordt positief benaderd en iedereen is betrokken naar elkaar. Het team heeft hierbij een voorbeeldfunctie.

Structuur en respect

Wij hechten veel waarde aan normen en waarden, met respect voor elkaar. Uw kind mag zijn wie hij of zij is. In alle groepen werken wij met dezelfde regels en afspraken.

Onze uitgangspunten zijn:

  • Wij (leerkrachten en leerlingen) doen ons werk zo goed als we kunnen.
  • Wat wij doen is goed voor de groep.
  • Wij zorgen voor de school, het lokaal en de spullen.

Wij gebruiken de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren op school, inclusief mediawijsheid en burgerschap. Deze methode is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.

Gedragscode

Op onze school hebben wij afspraken gemaakt over hoe kinderen en leerkrachten met elkaar omgaan. De coördinatoren sociale veiligheid (juf Lotte en juf Corine) en de interne vertrouwenspersoon (juf Lotte) monitoren de sociale veiligheid van uw kind. Het veiligheidsdocument ‘De Fontein waar kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen’ en een digitaal veiligheidsplan helpen hen daarbij. We praten veel met de kinderen en hebben ook een speciale brievenbus waarin ze een boodschap achter kunnen laten. Een laagdrempelige manier om aan te geven als hij of zij zich gepest, geplaagd of niet veilig voelt.

Twee keer per jaar vullen leerkrachten en leerlingen ZIEN! in. De resultaten van de afgelopen jaren wijzen uit dat de kinderen goed in hun vel zitten op onze school.