Onderwijs op maat

Uw kind brengt een groot deel van de dag door op school. Daarom wilt u terecht weten wat onze school belangrijk vindt als het om opvoeding en onderwijs gaat.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind tijdens de basisschooltijd goed in zijn of haar vel zit en zien graag dat uw kind vrolijk thuiskomt en vol verhalen zit. Als uw kind graag naar school gaat, leert het optimaal.

Onderwijs op niveau

Ons onderwijs is afgestemd op de capaciteiten van uw kind, zijn of haar manier van leren en zijn of haar eigenheid. Het gaat niet alleen om luisteren, maar juist ook om doen, zien, proeven en beleven. Wij begeleiden kinderen in het zelf hun weg vinden, in de leerstof én in de maatschappij. Daarnaast leren wij hun zowel weerbaar als dienstbaar te zijn.

Verrijkingsklas (voor meer- of hoogbegaafden)

Onze meer- en hoogbegaafde leerlingen bieden wij onderwijs op maat volgens een beredeneerd aanbod. Ongeveer 10% van de leerlingenpopulatie valt in deze categorie. In de Verrijkingsklas wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van deze kinderen. In groepen van ongeveer 10 kinderen worden de leerlingen uitgedaagd tot verdieping en verbreding op verschillende vakgebieden. Plaatsing in de Verrijkingsklas gebeurt na overleg met de leerling, de leerkracht, de intern begeleider, de leerkracht van de Verrijkingsklas en de ouders van de betreffende leerling.