Welkom in groep 6

Met elkaar zorgen voor een gezellig schooljaar, dat is ons streven: samenwerken, samen lachen en rekening houden met elkaar. 
Tijdens de Kwink-lessen besteden we aandacht aan groepsvorming en sociale vaardigheden. 
 
In alle groepen staat hetzelfde thema centraal. Na twee weken wordt het thema met groep 5 t/m 8 gezamenlijk afgerond in de hal.
Het leren in groep 6 gaat verder met waar we in groep 5 gebleven zijn. Het wordt een stapje moeilijker.
Met rekenen gaan we met hogere getallen werken tot 100.000. Ook gaan we werken met breuken en kommagetallen. 
De tafels blijven erg belangrijk dus ook daar zullen we nog veel aandacht aan besteden.
 
 
Met taal gaan we verschillende woordsoorten in een zin benoemen, bijvoorbeeld het zelfstandig naamwoord, de voorzetsels, voegwoorden enz.
We besteden ook veel tijd aan de werkwoorden.
Ook gaan leren hoe we leestekens in een zin moeten gebruiken en wat bepaalde afkortingen betekenen.
Bij spelling blijven de jager- en bakkerwoorden een belangrijke rol spelen, maar er komen ook nieuwe categorieën aan bod.
 
De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, expressie, ict en maatschappij worden behandeld tijdens de IPC-lessen. Tijdens deze lessen werken we veel samen en leren veel van en met elkaar. 
 
We maken veel gebruik van het chromebook bij IPC, maar ook worden ze ingezet bij de andere vakken.
 
 
Met elkaar gaan we ervoor!