Groep 6

Samen hebben we veel plezier, maar we leren ook heel veel hier!

Bovenstaande uitspraak is erg van toepassing op (deze) groep 6.

De 22 leerlingen uit deze groep zijn erg gezellig, maar kunnen ook super hard en serieus werken.

Dat moet ook wel, want groep 6 is soms best een beetje moeilijk.

Alles gaat allemaal weer een stapje verder dan groep 5.

Met rekenen gaan we al werken met breuken en kommagetallen. Dat is interessant, want die twee begrippen hebben veel met elkaar te maken…

In groep 6 is het belangrijk om de tafels heel goed uit je hoofd te weten, want we maken veel gebruik van keersommen. Maar ook bij de deelsommen is het handig om de tafels te kennen. Lekker veel oefenen dus!

Bij taal leren we nog meer woordsoorten kennen. Zo leren we de voorzetsels, hele werkwoorden, stam van een werkwoord en nog veel meer. De persoonsvorm en het onderwerp blijven ook nog veel terug komen.

Met spelling oefenen we met categorieën die we al hebben gehad, maar we krijgen ook nieuwe categorieën aangeboden.

We werken dit jaar voor het eerst met IPC. Dat betekent dat we projectmatig aan verschillende onderwerpen gaan werken. In die projecten zitten de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur ICT, maatschappij en creatief (handenarbeid) verweven. We leren deze vakken nu niet uit de boeken, maar door dingen te doen, te onderzoeken en dingen te maken. We mogen hierbij veel zelf opzoeken en met elkaar samenwerken.

Tot nu toe vinden we het erg leuk en leren we heel goed om samen aan een opdracht te werken en dingen aan elkaar te presenteren!

Groep 6 wordt op donderdag en vrijdag gesplitst, waardoor de ene helft bij groep 5a zit en de andere helft bij groep 5b.