Onderwijs groep 1 en 2

In groep 1 en 2 wordt veel gewerkt met thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen.

Elke drie à vier weken wordt er een nieuw interessant onderwerp behandeld. De seizoenen, feesten en vieringen komen uiteraard uitgebreid aan bod, maar we leren ook over thema’s als de bakker, de dierentuin, landen en muziek.

Kleuterplein

De juf van groep 1/2 maakt gebruik van Kleuterplein, een onderwijsmethode waarmee uw kind de wereld om zich heen ontdekt. De methode Kleuterplein bestaat niet alleen uit taal- en rekenonderdelen, maar richt zich ook op motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling. Uw kind werkt spelenderwijs, maar wel gericht. Daarnaast vinden wij beweging heel belangrijk. Uw kind speelt vaak buiten en krijgt spel- en gymlessen in het speellokaal.

Engels vanaf groep 1

Onderzoek wijst uit dat vroeg beginnen met het leren van Engels goed is voor de taalontwikkeling van kinderen. Met ‘Integrated Learning’ leert uw kind verschillende Engelse woorden en zinnen. Ook dit gaat spelenderwijs: uw kind leert Engelse liedjes en rijmpjes en raakt zo al vroeg vertrouwd met deze taal.