Mooie woorden

Natuurlijk kunnen wij u vertellen wat De Fontein bijzonder maakt, maar naar ons idee is het voor nieuwe ouders waardevoller om de mening van andere ouders te horen. Wij hebben daarom ouders gevraagd wat zij van onze school vinden. Hieronder leest u enkele korte reacties.

“De Fontein biedt kwalitatief goed onderwijs, een goede basis voor het voortgezet onderwijs.”


“De leerkrachten halen het beste uit mijn kind omdat ze het kind kennen, stimuleren en op mijn kind inspelen.”


“Het is een vertrouwde en veilige leeromgeving, waar mijn kind zichzelf kan en mag zijn.”


" De school heeft terecht het predikaat GOED gekregen van de onderwijsinspectie." 


“Ik loop de school even binnen, de leerkrachten zijn toegankelijk.”


“Wanneer er zorgen zijn om mijn kind (op welk gebied dan ook) zal de leerkracht altijd contact met

ons opnemen en werken we samen aan een oplossing.”


“Niets is mooier dan kinderen te zien groeien door een ‘stroom’ aan kennis.”


“Je wilt als ouder toch op de hoogte zijn van wat er speelt op de school van je kind. Je wilt toch dat je kind een leuke tijd heeft op De Fontein en zich thuis voelt. Omdat de school niet altijd de middelen, mankracht en tijd beschikbaar heeft, zullen ouders af en toe een handje moeten helpen. Het is leuk om samen met andere ouders de kinderen een leuke dag te bezorgen.”


“Het is leuk om kinderen te kunnen inspireren met de (kansen en) mogelijkheden die het leven later te bieden heeft.”