Leerlingenraad

Wat is een leerlingraad?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit elke klas, vanaf groep 6 tot en met groep 8. Deze groep kinderen komt één keer per maand samen om te praten over problemen, wensen en adviezen over de school en omgeving. Zij zijn democratisch gekozen in hun groep en vertegenwoordigen alle kinderen in hun groep.

Waarom een leerlingenraad?

De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. Met de leerlingenraad willen wij:

Verantwoordelijkheid en betrokkenheid van schoolse zaken bevorderen

Het stimuleren van het vormen en uiten van een eigen mening

Leren anderen hun mening of ideeën te respecteren

De leerlingen spelenderwijs kennis laten maken met democratische beginselen

Het stimuleren van zowel samenwerken als leiding geven in een groep

Bevorderen van actief burgerschap

 

Wat willen de leerlingen aankomend schooljaar met de leerlingenraad bereiken?

Renovatie en aankleding  schoolplein

Doel kiezen voor het actiegeld

Meedenken over het doel van de schoolreis