Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten leerlingen vanaf groep 6 tot en met groep 8. Deze groep kinderen komt één keer in de twee maanden samen om te praten over problemen, wensen en adviezen over de school en de schoolomgeving. Zij zijn democratisch gekozen en vertegenwoordigen alle kinderen in hun groep.

De leden van de leerlingenraad houden hun eigen groep op de hoogte van de onderwerpen die in de leerlingenraad besproken worden. Alle kinderen van de school kunnen onderwerpen voor de leerlingenraad aandragen. Zij kunnen hun ideeën en gesprekspunten in de blauwe brievenbus doen die in de school staat, waarna het in de leerlingenraad op de agenda komt. 

Waarom een leerlingenraad?
De leerlingenraad biedt de kinderen van de school de ruimte om hun stem te laten horen. Door de leerlingen over allerlei school onderwerpen mee te laten denken, weten zij dat ze meetellen en horen wij wat voor onze kinderen belangrijk is. 

Met de leerlingenraad willen wij:

  • verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid op schoolse zaken bevorderen

  • stimuleren dat kinderen hun eigen mening uiten 

  • leren om meningen en/of ideeën van anderen te respecteren

  • de kinderen spelenderwijs kennis laten maken met democratische beginselen

  • samenwerken en leiding geven in een groep stimuleren

  • actief burgerschap bevorderen

Tijdens dit schooljaar komen de volgende onderwerpen in de leerlingenraad aan bod: 

  • Het schoolplein (samen spelen, activiteiten om te doen, etc.)

  • Inrichting grasveld in overleg met de leerlingenraden van het scholencluster en de gemeente 

  • Bespreken van belangrijke schoolregels

Iedereen die meer wil weten over de leerlingenraad, kan bij juf Isabella terecht.