Eigentijds onderwijs

De Fontein is een goede, gezellige en eigentijdse school met mooie moderne faciliteiten. Wij zijn trots op de vele sterke kanten van ons onderwijs en vatten graag enkele punten kort voor u samen.

Toekomstgericht onderwijs
Onderwijs en leren zien er in de toekomst ongetwijfeld heel anders uit. ICT en social media bieden voor het onderwijs grote mogelijkheden en ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Dit zijn onderdelen van de 21e-eeuwse educatie.

Ons onderwijs gaat mee met de tijd. De kinderen werken vaak op Chromebooks. We zetten digitale leermiddelen zoals methoden en programma’s in. Kennis en vaardigheden worden op een inspirerende manier aangeleerd.

IPC-onderwijs
Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum en onderwijsconcept voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat.Kinderen leren op hun best door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Er zijn  andere, nieuwe vaardigheden nodig dan voorheen: de zogenaamde 21ste eeuw vaardigheden. We willen met het onderwijs hierop inspelen en leerlingen van nu voorbereiden op de toekomst.

Leren zichtbaar maken
We willen het leren steeds meer zichtbaar maken. We zijn hiermee gestart met IPC. Tijdens de IPC-lessen worden de leerdoelen zichtbaar gemaakt op een muur (doelenmuur). Er wordt gekeken vanuit een startpunt, kennisoogst (Wat weten we al?) en werken toe naar een eindpunt (Wat willen en moeten we nog leren).
Door het leren zichtbaar te maken, wordt er meer aandacht geschonken aan het proces van leren. 
Belangrijke onderdelen hierbij zijn:
- Ontwikkelen van een leercultuur
- Ontwikkelen van eigenaarschap
- Ontwikkelen van een Growth mindset
- Coaching, voeren van kindgesprekken
- Samenwerken
- Feedback, reflectie en evaluatie (leerproces)

Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet.
In een IPC thema  thema komen zaak- en creatieve vakken aan bod . De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren  verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs.

De units hebben een vaste structuur. IPC is ontwikkeld vanuit de gedachte dat kinderen deel uit maken van een internationaal-georiënteerde wereld, waarbij het voor de hand ligt dat ze meer reizen, in het buitenland studeren of werken en ook in eigen land in aanraking komen met mensen van diverse culturele achtergronden.
Kinderen ontwikkelen een nationaal, internationaal, globaal en intercultureel perspectief: ‘international mindness’. Elke IPC-unit schenkt hier aandacht aan waardoor kinderen een toenemend besef ontwikkelen van zichzelf, de gemeenschap en de wereld om hen heen.

Engels
Op De Fontein beginnen we vanaf groep 1 met het aanbieden van Engels. We gebruiken hiervoor de methode 'Stepping Stones'. Bij groep 1 t/m 4 gaat dit spelenderwijs. Uw kind leert onder andere Engelse liedjes en rijmpjes en komt zo al vroeg met Engels in aanraking.
Kinderen worden gestimuleerd om veel Engels te spreken, zowel klassikaal als in tweetallen. In groep 7 en 8 zetten we Newswise in, waarbij de kinderen met behulp van actuele teksten, Engels leren lezen en begrijpen. 
Voor kinderen die van huis uit het Engels beheersen of extra uitdaging nodig hebben, bieden we een verdiepingsslag met het programma Languagenut aan. 

Muziekonderwijs
Ritmes herkennen, muziek maken, samen zingen. Muziek is niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling! Wekelijks krijgen de kinderen van groep 1 t/m 6 muziekles van een vakdocent van Het Klooster in het Woerden.