Eigentijds onderwijs

De Fontein is een goede, gezellige en eigentijdse school met mooie moderne faciliteiten. Wij zijn trots op de vele sterke kanten van ons onderwijs en vatten graag enkele punten kort voor u samen.

Toekomstgericht onderwijs

Onderwijs en leren zien er in de toekomst ongetwijfeld heel anders uit. ICT en social media bieden voor het onderwijs grote mogelijkheden en ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Dit zijn onderdelen van de 21e-eeuwse educatie.

Ons onderwijs gaat mee met de tijd. De kinderen werken vaak op Chromebooks. We zetten digitale leermiddelen zoals methoden en programma’s in. Kennis en vaardigheden worden op een inspirerende manier aangeleerd.

IPC-onderwijs

Op De Fontein werken we projectmatig aan interesante thema's. Dit noemen we IPC-onderwijs volgens het International Primary Curriculum. U kind leert zo op een inspirerende en onderzoekende manier verbanden leggen tussen vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, maatschappelijke vorming, kunstzinnige vorming en techniek. 

Engels

Op De Fontein beginnen we vanaf groep 1 met het aanbieden van Engels. We gebruiken hiervoor de methode 'Stepping Stones'. Bij groep 1 t/m 4 gaat dit spelenderwijs. Uw kind leert onder andere Engelse liedjes en rijmpjes en komt zo al vroeg met Engels in aanraking.

Kinderen worden gestimuleerd om veel Engels te spreken, zowel klassikaal als in tweetallen. In groep 7 en 8 zetten we Newswise in, waarbij de kinderen met behulp van actuele teksten, Engels leren lezen en begrijpen. 

Voor kinderen die van huis uit het Engels beheersen of extra uitdaging nodig hebben, bieden we een verdiepingsslag met het programma Languagenut aan. 

Muziekonderwijs

Ritmes herkennen, muziek maken, samen zingen. Muziek is niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling! Wekelijks krijgen de kinderen van groep 1 t/m 6 muziekles van een vakdocent van Het Klooster in het Woerden.