Wat wij bieden

De Fontein is een goede, gezellige en eigentijdse school met mooie moderne faciliteiten. Wij zijn trots op de vele sterke kanten van ons onderwijs en vatten graag enkele punten kort voor u samen.

IPC-onderwijs

Op De Fontein werken we projectmatig aan interesante thema's. Dit noemen we IPC-onderwijs volgens het International Primary Curriculum. U kind leert zo op een inspirerende en onderzoekende manier verbanden leggen tussen vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, maatschappelijke vorming, kunstzinnige vorming en techniek. 

Chromebooks & tablets

Onderwijs en leren zien er in de toekomst ongetwijfeld heel anders uit. ICT en social media bieden voor het onderwijs grote mogelijkheden en ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Dit zijn onderdelen van de 21e-eeuwse educatie.

Ons onderwijs gaat mee met de tijd. De kinderen werken vaak op Chromebooks met methoden en programma’s waarmee kennis en vaardigheden op een inspirerende manier worden aangeleerd.

Engels vanaf groep 1

Wij starten bewust met Engels in de kleutergroepen. Met ‘Integrated Learning’ leert uw kind op leuke wijze verschillende Engelse woorden en zinnen. In de onderbouw gaat dit spelenderwijs: uw kind leert Engelse liedjes en rijmpjes en raakt zo al vroeg vertrouwd met deze taal. In groep 1 t/m 8 wordt de methode  "Take it Easy" gebruikt.

Mrs. Heather Hobbs is onze native speaker. Zij ondersteunt de leerkrachten bij de lessen.

Plusklas (voor meer- of hoogbegaafden)

Onze meer- en hoogbegaafde leerlingen bieden wij onderwijs op maat volgens een beredeneerd aanbod. Ongeveer 10% van de leerlingenpopulatie valt in deze categorie. In de Plusklas wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van deze kinderen. In groepen van ongeveer 10 kinderen worden de leerlingen uitgedaagd tot verdieping en verbreding op verschillende vakgebieden. Plaatsing in de Plusklas gebeurt na overleg met de leerling, de leerkracht, de intern begeleider, de leerkracht van de Plusklas en de ouders van de betreffende leerling.

Muziekonderwijs

Ritmes herkennen, muziek maken, samen zingen. Muziek is niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling! Wekelijks krijgen de kinderen daarom muziekles van een echte vakdocent. 

Onze kracht

Naast onze ict-faciliteiten, het Engels vanaf de onderbouw en het onderwijs voor meer- en hoogbegaafden, bieden wij:

  • Rust en structuur
  • Een goede zorgstructuur
  • Onderwijs vanuit de protestant christelijke identiteit
  • Een veilige leer- en leefomgeving
  • Goede opbrengsten
  • Coöperatieve werkvormen
  • Deskundige leerkrachten