Welkom in groep 3

Voor veel kinderen is de overgang van groep 2 naar groep 3 best spannend. We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en aan de groepsvorming.

In groep 3 zitten 24 kinderen.

We leren ontzettend veel in groep 3. Wat heel belangrijk is in deze groep is het leren lezen. Dit doen we met de methode ‘Veilig leren lezen’. We gebruiken heel veel verschillende materialen om te leren lezen. We leren ook alle letters te schrijven. We schrijven eerst met een potlood. Later in het jaar gaan we schrijven met een vulpen.

Elke dag gaan we ook rekenen. We leren hoe we met geld rekenen, hoe we de hele en halve uren van een klok af kunnen lezen en we gaan optel- en aftreksommen oplossen. We gebruiken hierbij het rekenrek, de kralenketting en blokjes.

Een aantal keer in de week maken we gebruik van het chromebook om te oefenen voor het lezen en het rekenen.

Tussen al dit leren door zorgen de juffen ook voor beweging, want de hele dag stilzitten valt niet mee. We doen korte spelletjes, even dansen en/of zingen in de klas en we gaan natuurlijk elke dag buiten spelen. Op dinsdag en donderdag gaan we gymmen in gymzaal De Kroon.

De muziekles wordt dit jaar gegeven op vrijdag door een vakdocent van ‘Het Klooster’. We leren verschillende ritmes en maken muziek met instrumenten.

Samen met de kinderen maken we er een plezierig, leuk, gezellig en leerzaam schooljaar van in groep 3