Groep 4

Samen met elkaar in één groep, samen met elkaar lachen, samen met elkaar stoeien en samen met elkaar leven. Een mooie uitdaging om naar elkaar om te zien en rekening met elkaar te houden. God heeft ons allemaal gemaakt zoals we zijn. Over Hem wordt er gesproken door de Bijbelverhalen heen, over Hem wordt er gezongen in liederen en met Hem wordt er gesproken tijdens het bidden.

Tijdens de KWINK-lessen wordt veel aandacht besteed aan hoe je met elkaar omgaat. Natuurlijk gaat dit veel verder dan een lesje. Het is gedrag en daar heb je altijd en overal mee te maken.

Ook het leren in groep 4 gaat verder:

Het lezen gaat verder met moeilijkere en langere woorden. Ook leren de kinderen op tempo te lezen. Hiervoor gebruiken wij de methode Timboektoe en natuurlijk alle leuke boeken uit de bibliotheek. Verhaalboeken, maar ook informatieboeken.

Met nieuwsbegrip leren de kinderen te begrijpen wat ze lezen. Door de strategieën toe te passen, pluizen de kinderen een tekst uit en begrijpen ze wat voor tekst het is, waarom het geschreven is en wat de schrijver wil vertellen.

Met rekenen maken de kinderen een grote sprong. Ze leren sommen t/m 100 en natuurlijk de tafels!! Dit gebeurt in kleine stapjes en elk blok weer wat meer.

Spelling wordt verder uitgebreid. De spellingsproblemen worden ingewikkelder. Naast de luisterwoorden komen er nu ook spellingsafspraken bij.

Nieuw voor de kinderen van groep 4 is taal en dat is best wel even wennen. Taal is verdeeld in woordenschat, spreken/luisteren, schrijven en taal verkennen.

Met Engels breiden de kinderen hun woordenschat uit. Dit gebeurt met spreken en luisteren.

Tijdens de schrijflessen leren de kinderen de hoofdletters schrijven en weer een stukje kleiner te schrijven.

Naast al deze lessen gymmen we twee keer in de week.

Nieuw dit jaar is IPC, een thematische methode voor alle zaak- en expressievakken. De kinderen leren dingen van de wereld op verschillende manieren en leren denken vanuit verschillende invalshoeken. Ze leren ook verbanden zien tussen de vakken. De kinderen vinden het ontzettend leuk en interessant.

Leren doe je samen in een groep. Allemaal zijn we anders en iedereen leert op zijn eigen manier, maar met elkaar maken we er een mooi jaar van!