Groep 4

Welkom in de tab van groep 4!

Wij zijn een enthousiaste groep van 29 leerlingen en gaan er, samen met juf Diana, een fantastisch jaar van maken. In onze groep wordt gelachen, gespeeld, genoten en geleerd. Wij gaan het beste uit onszelf en de ander naar boven halen.

Wij beginnen iedere morgen met een startopdracht. Onze juf noemt dit ‘de open inloop’. Zodra iedereen binnen is starten we met de opening van de dag. We openen de dag met een gebed, liederen of een Bijbelverhaal.

Hierna gaan we rekenen. In groep 4 leren wij rekenen tot en met 100 en… leren wij de tafels! Hier waren wij al een poosje nieuwsgierig naar en nu gaat het dan eindelijk gebeuren.

Wij krijgen dit jaar voor het eerst taal! Taal is onderverdeeld in woordenschat, spreken/luisteren, schrijven (stellen) en taal verkennen.

Spelling is niet nieuw voor ons. We krijgen straks niet alleen meer de luisterwoorden, maar er komen ook spellingsafspraken bij. Deze worden per categorie aangeboden. Ook het zinnendictee is nieuw.

De woorden die we leren lezen worden langer en complexer. Ook gaan wij leren op tempo te lezen. Wij werkten in groep 3 met Veilig leren lezen. Nu gaan wij werken met Timboektoe. Verder is er tijd om boeken te lezen uit de bibliotheek en is er nu naast begrijpend luisteren ook tijd voor begrijpend lezen. Met Nieuwsbegrip leren wij te begrijpen wat wij lezen. Wij leren leesstrategieën toe te passen, wij maken kennis met verschillende tekstsoorten en leren het schrijfdoel te achterhalen. De leesteksten die wij behandelen gaan altijd over een actueel onderwerp. Eén keer in de week hebben wij Nieuwsbegrip XL. Dan werken wij op het Chromebook.

Met KWINK zijn wij al bekend. Wij gaan dit jaar nieuwe thema’s behandelen en vooral oefenen en leren hoe je met andere mensen omgaat en hoe je mag verwachten dat er met jou wordt omgegaan. Hoe laat je merken dat jouw grens bereikt is? Hoe kun je zien dat je de grens van een ander bereikt hebt en hoe ga je hier vervolgens mee om? Eens in de twee weken sluiten we het thema beneden in de hal af, samen met groep 1 tot en met 3.

Wij hebben al kennisgemaakt met de Engelse taal, maar gaan dit jaar weer bij leren. Het gaat in groep 4 voornamelijk om het spreken en luisteren. Wij zingen Engelse liederen, luisteren naar Engelse prentenboeken, leren onszelf voor te stellen en breiden onze woordenschat uit.

Keurig schrijven hebben wij al vaak mee geoefend, maar wij gaan ons handschrift toch verder uitbreiden. En wel met hoofdletters! Ook gaan wij oefenen met het kleiner schrijven. De afstand tussen de regels wordt namelijk kleiner.

Wij hebben al enigszins kennisgemaakt met IPC, maar gaan hier in groep 4 volop mee aan de slag.  Wij gaan veel samenwerken, ontdekken, ontwerpen, opzoeken en leren over onze wereld. Bij IPC leren wij denken vanuit verschillende invalshoeken.

Naast al deze lessen krijgen wij op dinsdag en donderdag gym.

Met elkaar maken wij er een mooi jaar van waarin veel geleerd wordt en waarin wij met plezier naar school gaan.