Wat doen wij in groep 1 en 2?

We beginnen ’s ochtends in de kring. We kijken met elkaar naar welke dag, datum, maand en seizoen het is.

We bespreken de dagritmekaarten, zodat we allemaal weten wat we die dag gaan doen.

Daarna starten we met gebed, het zingen van christelijke liedjes en wordt er 2 x per week een Bijbelverhaal verteld.

In de kring kunnen kinderen ook zelf iets vertellen. Maar de kring wordt ook gebruikt om een nieuw thema te introduceren, taal en rekenactiviteiten te doen, voor te lezen, voor het uitleggen van materialen en voor de uitleg van de werklessen.

Wij werken thematisch. Gedurende een aantal weken staat er een thema centraal dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. De seizoenen en feesten komen onder andere aan bod.
Aan het begin van ieder thema bieden we een letter aan. Voorwerpen die met die letter beginnen zetten we in de letterkast. Er worden verschillende werkjes gemaakt die bij het thema passen. We vouwen, verven, kleuren, knippen en plakken, prikken en tekenen. We zingen liedjes, werken op het chromebook, kijken soms filmpjes en er wordt natuurlijk in de hoeken gespeeld. Binnen het thema worden er ook reken- en taalactiviteiten aangeboden.

Soms doen we opdrachten zelfstandig, soms in een groepje.

Vaak passen de Engelse lessen bij het thema, dan leren we woordjes en liedjes en luisteren we naar een verhaal.

Bij alle activiteiten staat spelend leren centraal!

Verschillende keren in de week besteden wij aandacht aan de Kwinkles. We kijken naar een filmpje op het digibord en daarna praten we er met elkaar over. We leren hoe we met elkaar om moeten gaan zodat iedereen het fijn en gezellig heeft op school.

Iedere dag is er ook tijd ingeruimd voor bewegingsonderwijs.

We spelen graag buiten. Op dinsdag doen wij gymkleren aan en gymmen we in het klim- en klauterlokaal. We doen ook zang- en tikspelletjes of we doen opdrachten met  hoepels, ballen of pittenzakken.

Dit jaar krijgen we ook muziekles, iedere vrijdag komt er een juf muziekles geven. Zij leert ons klanken herkennen, creëert ritmegevoel en leert liedjes aan.

 

In onze groep doen we dus heel veel!

Elke dag proberen wij er een topdag van te maken!