Hoogbegaafdheid - Day a Week School

Uniek aanbod hoogbegaafde kinderen Woerden e.o.

Leerlingen die hoogbegaafd zijn presteren op een hoger niveau of blinken uit in meerdere vakgebieden. Om deze kinderen een nog beter passend en uitdagend onderwijsaanbod te bieden, heeft de SPCO zich per 1 februari 2019 aangesloten bij de Day a Week School.

Day a Week School (DWS) biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen, die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën. Kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging, dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden.

Doelstelling

De doelstelling van Day a Week School is; talenten ontwikkelen, het leerplezier vergroten en de leerlingen stimuleren in het leren. Dit doen wij door ze uit te dagen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak.

Werkwijze

Day a Week School brengt de hoogbegaafde leerlingen van verschillende SPCO-scholen één dag per week samen, zodat ze elkaar ontmoeten als ontwikkelingsgelijken. De groepen zijn klein (maximaal 14 leerlingen) en de gespecialiseerde leerkracht geeft vakken als wetenschap, filosofie, rekenprojecten en (eigen) vrije projecten. De projecten zijn er onder andere op gericht om de leerlingen uit te dagen leergedrag te vertonen. Zo leren ze leren

Voor uw kind?

De leerlingen worden via een speciale procedure geïdentificeerd. Als de Day a Week School past bij de onderwijsbehoefte van uw kind, dan zal de leerkracht u daarover berichten. Op dit moment heeft de SPCO vier DWS-groepen. De gastscholen voor deze groepen zijn de R. de Jagerschool, de Constantijnschool en de Margrietschool.

Voor meer informatie, verwijzen we u naar de website: https://groenehart.dayaweekschool.nl/